Prof Dr. Gündüz Ulusoy

Prof Dr. Gündüz Ulusoy

  • Sabancı Üniversitesi
  • Endüstri Mühendisliği

Gündüz Ulusoy, Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan Makine Mühendisliği, University of Rochester’dan Makine Yüksek Mühendisliği derecesini aldıktan sonra Virginia Tech’den yöneylem araştırması dalında doktora derecesini aldı. Marmara Araştırma Merkezi’nde kısa bir süre çalıştıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne katıldı. Bölüm Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yöneylem Araştırması Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı; Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve TÜSİAD-Kalder Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanlığında bulundu. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yaptı ve Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İmalat Sistemleri Mühendisliği Programını kurmak üzere 1999 yılında Sabancı Üniversitesi’ne katıldı. 2003 yılında  TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumunu kurdu ve 2008 yılına kadar Direktörlüğünü yaptı. Ulusal İnovasyon Girişimi kurucuları arasında yer aldı. 2007-2010 yılları arasında görev yapan İmalat Sanayiinde Sürdürülebilir Rekabet Başbakanlık Komitesinde çalıştı. Rekabetçilik, teknoloji ve yeni ürün geliştirme ve sektörel kıyaslama alanlarında otomotiv, çimento, elektronik, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayii ve makine imalatı endüstirilerinde TÜSİAD, TTGV ve ilgili meslek örgütleri ile müşterek araştırmalar yaptı. Avrupa Sanayii İşverenleri Konfederasyonu (UNICE) bünyesinde inovasyon, girişimcilik ve rekabetçilik konularında Rekabetçilik Çalışma Grubu üyesi olarak çalıştı. İmalat sanayiinde inovasyon yönetimi konusunda üç yıllık bir TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü yaptı.  Yöneylem Araştırması Dergisi Editörlüğü ve European Journal of Operational Research ile International Abstracts in OR dergilerinin Associate Editor’lüğünde bulundu. Çeşitli akademik dergilerde misafir editor olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel ve mesleki makaleleri yayımlandı. Halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Emeritus Profesör olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından bu yana da Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

 

 

  Endüstri 4.0 Paneli

Endüstri 4.0 Alman Federal Hükümetinin ileri teknoloji stratejisinin bir boyutu olan imalatın sayısallaştırılması projesine verilen isimdir. Sanayide öngörülen paradigma değişimi Endüstri 4.0 inisiyatifi olarak iş hayatı, politika ve bilim dünyasından üç isim (Henning Kagermann , Wolf-Dieter Lukas ve Wolfgang Wahlster) tarafından Hannover Fuarında 2011 yılında  dile getirilmiştir. Ekim 2012 tarihinde, Başkanlığını Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) ve Henning Kagermann (acatech)’ın yaptığı  Endüstri 4.0 Çalışma Grubu, Endüstri 4.0’ın gerçekleştirilmesi yönünde bir dizi uygulama önerisini Alman Federal Hükümetine sunmuştur. Aynı Çalışma Grubu, 8 Nisan 2013 tarihinde de Hannover Fuarında nihai raporunu açıklamıştır. Endüstri 4.0’ı, özellikle1970’li yıllardan bu yana pazarda ve bilim/teknolojide gözlediğimiz değişikliklerin süregelen etkileşiminin oluşturduğu ve henüz tamamlanmamış bir evrim olarak nitelendirebiliriz. Endüstri 4.0’ın arkasındaki rasyonel  Batının gelişmiş endüstri ülkelerinden Çin ve çevre coğrafyasına son on yıllarda gitmiş olan sanayi üretiminin tekrar bu ülkelere geri dönüşü için bir atılım olarak izah edilmeye çalışılsa bile orta ve uzun vadede global bağlamda insan yaşamında önemli değişiklikler yaratacağı açıktır. Ülkemizin ekonominin tüm boyutlarını etkileyen bu oluşumun içinde yer alması ve yararlanabilmesi için iş hayatı, kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu yarışta zamanın ve diğer kaynakların optimum kullanımı için proje yönetimine ve profesyonellerine önemli görev düşmektedir. Bu Panelde hem kuruluşların sayısallaşma stratejileri hem de bu çerçevede proje yönetiminin ve profesyonellerinin yeri ve katkısı tartışılacaktır.