Tekin Güvercin

Tekin Güvercin

  • AGILE II - Methodolojisinin ISETIA ile İnşaat Projelerinde uygulanması ve Agile - BIM Entegrasyonu
  • Geri Dön